Перевернуте навчання у вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням.

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Чучмій, Ірина Іванівна
Каричковська, Світлана Петрівна
Мовчан, Людмила Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вінниця : ТОВ «Друк плюс»
Інструкція
У дослідженні здійснено аналіз розвитку концепції «перевернутого навчання», його змісту та середовища, виокремлено роль професійного педагога на основі порівняння моделі традиційного і перевернутого навчання та виділено недоліки і переваги, акцентовано увагу на методиці перевернутого навчання та ефективності її використання на заняттях з англійської мови для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Проаналізовано вплив вищезазначеної методики на рівень оволодіння студентами лексичних умінь і навичок у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням на рівні B1 +. Виявлено позитивні результати застосування технічних засобів навчання у використанні методики перевернутого навчання на заняттях з англійської мови. Зосереджено увагу на результатах дослідження, зокрема активізації пізнавальної діяльності на заняттях та підвищенні рівня успішності студентів.
Опис
Ключові слова
перевернуте навчання, перевернутий клас, професійне спрямування, технічні засоби навчання, мовленнєві вміння та навички
Бібліографічний опис
Чучмій І. І., Каричковська С. П., Мовчан Л. В. Перевернуте навчання у вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2020. Вип. 58. С. 136-144.