Ліпопероксидаційні та ферментативні процеси в рослинах соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослин

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Шутко, Сергій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань
Інструкція
Результати досліджень показали, що внесення гербіциду як окремо, так і в комплексі з регулятором росту рослин, значно впливало на перебіг реакцій перекисного окиснення ліпідів у рослинах соризу. Найнижчий рівень перекисного окиснення ліпідів простежувався у варіантах досліду з комплексним використанням гербіциду й регулятору росту рослин (обробка посівного матеріалу й внесення по сходах). Зокрема, в даних варіантах досліду вміст малонового диальдигіду був нижчим на 15-20%, ніж у варіантах з використанням гербіциду. Активність же глутатіон-s-трансферази у листках соризу була найвищою у варіантах досліду з сумісним застосуванням Гербіциду Пік 75 WG (10-25г/га) і РРР Регоплант (50мл/га) по фону передпосівної обробки насіння Регоплантом (250мл/т), Встановлено, що за внесення бакової суміші гербіциду Пік 75 WG (15-20г/га) у комплексі з регулятором росту рослин Регоплант (50 мл/га) на фоні передпосівної обробки насіння Регоплантом (250мл/т), у рослинах соризу досягається зниження інтенсивності проходження ліпопероксидаційних процесів за одночасного зростання ферментативної активності.
Опис
The results of studies showed that herbicide application, both individually and in combination with plant growth regulator, significantly influenced the reaction of lipoperoxidation in Sorghum plants. The lowest level of lipoperoxidation was observed in the experiments with complex use of herbicide and plant growth regulator (treatment of seed material and application on crops). In particular, the content of malondialdehyde was lower by 15-20% in these experimental variants than in herbicide-based variants. The activity of glutathione-s-transferase in Sorghum leaves was highest in the variants of the experiment with combined application of Peak 75 WG Herbicide (10-25 g/ha) and Regoplant plant growth regulator (50 ml/ha) under pre-sowing treatment of seeds by Regroplant (250 ml/t) It was found that reducing in intensity of passing of lipoperoxidation processes under simultaneous increasing of enzymative activity was reached under introducing a mixture of Peak 75 WG herbicide (15-20 g/ha) in combination with Regoplant plant growth regulator (50 ml/ha) while pre-sowing treatment of seeds by Regoplant (250 ml/t).
Ключові слова
перекисне окиснення ліпідів, lipoperoxidation, глутатіон-s-трансфераза, гербіцид, регулятор росту рослин, сориз, glutathione-s-transferase, herbicide, plant growth regulator, Sorghum
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Шутко С. С. Ліпопероксидаційні та ферментативні процеси в рослинах соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослин. Наукові доповіді НУБіП України, [S.l.], n. 6 (76), гру. 2018. ISSN 2223-1609. Доступно за адресою: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11755>. Дата доступу: 29 січ. 2019.