Екологічний туризм Кіровоградської області: проблеми і перспективи розвитку.

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Савченко, Юлія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред-вид.центр УНУС.-Умань
Інструкція
Розвиток екологічного туризму в Україні сприятиме припливу капіталу до села та поліпшенню матеріального статку селян; створенню нових робочих місць в туристичному бізнесі та туристичній інфраструктурі. На Кіровоградщині все більше уваги приділяється збільшенню мережі природно-заповідних територій та об’єктів.
Опис
Тези доповіді
Ключові слова
Обєкти ПЗФ, екологічний туризм, альтернативна зайнятість населення, сільська місцевість
Бібліографічний опис
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції 16 - 17 жовтня 2014 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2014.- 90 с.- С.76-78.