технологічна якість зерна гречки залежно від умов мінерального живлення

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-11-03
Автори
Полторецька, Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Український інститут експертизи сортів рослин
Інструкція
Опис
Ключові слова
гречка, технологічна якість зерна, умови мінерального живлення
Бібліографічний опис
Полторецька Н. Технологічна якість зерна гречки залежно від умов мінерального живлення / Н. Полторецька // Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю членства України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів (UPOV) (Київ, 3 листопада 2015 р.) / М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. — К. : УІЕСР, 2015. — С. 80–81.