Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Непочатенко, Олена Олександрівна
Карпенко, Віктор Петрович
та, інші
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред.-вид.відділ УНУС, Умань,
Інструкція
В збірнику тез VІІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності викладені результати досліджень науковців, які брали участь у роботі конференції. В тезах розглянуті проблеми, повязані з наступними напрямками досліджень:1. Сучасна екологія: біоекологія, агроекологія, геоекологія, техноекологія, соціоекологія (теоретичні та прикладні аспекти) та технології захисту довкілля. 2. Філософські та методологічні проблеми екології. 3. Збалансоване природокористування (органічні технології у сільському господарстві, природна родючість ґрунтів, альтернативні джерела енергії, екологічні будинки тощо). 4. Екологічний, сільський, індустріальний та екстремальний туризм. 5. Заповідна справа, ландшафтний дизайн, садово-паркове мистецтво. 6. Науки про Землю.
Опис
Збірник тез міжвишівської наукової інтернет-конференції
Ключові слова
екологія, гармонізація, природас, суспільство
Бібліографічний опис
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Умань, 20 жовтня 2018 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2018. – 96 с.