Вміст фотосинтетичних пігментів у листках гречки за дії біологічних препаратів

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Карпенко, В.П.
Мостов'як, І.І.
Даценко, А.А.
Притуляк, Р.М.
Заболотний, О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Тернопільський НПУ
Інструкція
Представлено результати польового досліду з вивчення дії різних норм мікробного препарату Діазобактерин за різних способів використання регулятора росту рослин Радостим (обробка насіння перед сівбою та обприскування посівів) на вміст у листках гречки сорту Єлена хлорофілів а і b, їх суми і каротиноїдів. Визначення фотосинтетичних пігментів проводили у відібраних зразках листків гречки в польових умовах у фазах галуження у рослин стебла і початку цвітіння за методикою описаною В. Ф. Гавриленко і Т. В. Жигаловою з використанням спектрофотометра LEKI SS1104.
Опис
Ключові слова
регулятор росту рослин, мікробний препарат, гречка, хлорофіл
Бібліографічний опис
Вміст фотосинтетичних пігментів у листках гречки за дії біологічних препаратів. Наук. записки Тернопільського НПУ. Серія Біологія. 2021. Т. 81. № 1–2. С. 83–89.