Особливості становлення нового типу працівника у сфері туризму в постсоціалістичному суспільстві

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті досліджуються процес формування нового типу працівника туристичної галузі та потреба на ринку праці у таких кадрах. Зазначена залежність виражається через соціальну орієнтацію ринку праці в сфері туризму, тобто певні якісні параметри розвитку його суб’єктів, відносини між ними, результати взаємодії, ефективність функціонування, гуманістичне спрямування. При цьому об’єктами регулювання на ринку праці виступають взаємовідносини між найманими працівниками, роботодавцями та власниками засобів виробництва туристичної галузі. Останні повинні ефективно поєднувати фактори виробництва і забезпечувати високу ефективність виробничого процесу на основі науково-технічного прогресу як в інтересах учасників взаємодії, так і соціальної сфери регіону загалом
Опис
Ключові слова
ринок праці, найманий працівник, зайнятість,, сфера обслуговування, технологічні уклади
Бібліографічний опис
Науковий вісник Херсонського державного університету – Економічні науки. – Випуск 9. – Ч. 4. – Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 226 с. – С. 141-145.