Зміна вмісту фотосинтетичних пігментів у листках рослин кукурудзи за дії гербіциду

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-12-18
Автори
Заболотний, Олександр Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Nowa nauka
Інструкція
Вивчення асиміляційних структур рослин і, перш за все, пігментів – хлорофілів та каротиноїдів (головних фоторецепторів рослинних клітин) – має важливе значення для аналізу взаємодії рослин з умовами середовища та дослідження адаптації їх до різних чинників, в тому числі і дії гербіцидів. Відомо, що у рослинних організмах вміст хлорофілу є чутливим індикатором інтенсивності фотосинтезу та одним з найважливіших показників, які визначають кількість та якість урожаю, що є особливо показовим за дії різноманітних чинників на рослини. Також сформувались уявлення про залежність спрямованості й продуктивності фотосинтезу від дії факторів, у тому числі гербіцидів, які можуть суттєво впливати на вміст хлорофілів та їх функціональну активність. Тому дослідження динаміки накопичення хлорофілу в листках рослин під впливом хімічних і біологічних факторів має велике значення, оскільки його вміст впливає на інтенсивність фотосинтезу і ряд інших фізіологічних процесів. Як встановлено дослідженнями Kim D. з співавторами та Kreuz K., на синтез хлорофілу в значній мірі можуть впливати гербіциди, які залежно від виду препарату та норм внесення, сприяють підвищенню або зниженню його вмісту у листках сільськогосподарських культур.
Опис
Ключові слова
асиміляційні структури, сума хлорофілів (a+b), кукурудза, Стеллар, в.р.
Бібліографічний опис
Заболотний О.І. Зміна вмісту фотосинтетичних пігментів у листках рослин кукурудзи за дії гербіциду. Мateriałyі І międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej «Іnnowacje w nauce i edukacji». (Gdańsk, 18 grudnia, 2020). Gdańsk: Nowa nauka, 2020. р. 54–54.