АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТОСТЕЙ БУХГАЛТЕРА

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ : Видавництво «Основа», 2017
Інструкція
Стрімкі економічні перетворення вимагають удосконалення методів і принципів формування інформаційного забезпечення. Сучасний бухгалтер має досконало володіти основами технології виробництва, знати нормативну базу трудового і цивільного права, на високому рівні здійснювати діловодство, використовувати сучасні інформаційні технології в обліку, аудиті, оподаткуванні, аналізувати економічну інформацію та приймати рішення. Головний бухгалтер підприємства несе відповідальність за ефективність використання матеріальних та фінансових ресурсів та правильність відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Опис
Ключові слова
бухгалтерська служба, обліково-економічна інформація, облікові процедури, рівень знань, практичні навички, технології в обліку, нормативна база, діловодство
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Алгоритм формування професійних компетентостей бухгалтера : матер.V Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. / Редкол. Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Київ : Видавництво «Основа», 2017. – С. 251-253.