Удосконалення організації обліку і контролю виробницва сільськогосподарської продукції

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-06
Автори
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Запоріжжя.Класичний приватний університет.
Інструкція
У статті проаналізовано процес організації обліку і контролю виробництва сільськогосподарської продукції. Визначено, що до- стовірне визнання продукції сільськогосподарського виробництва та її оцінювання мають здійснюватися відповідно до облікової політики підприємства в розрізі статей витрат, що формують ви- робничу собівартість виробленої продукції. Узагальнено, що за- безпечення внутрішньогосподарського контролю виробництва сільськогосподарської продукції сприятиме формуванню належної обліково-інформаційної бази для прийняття оптимальних управ- лінських рішень. Визначено, що процес фіксації виробництва сіль- ськогосподарської продукції має забезпечувати точність та досто- вірність первинного обліку. У процесі організації обліку й контролю, а також пошуку шляхів її удосконалення важливо, щоби первинне відображення господарських операцій здійснювалося за кожною операцією технологічного процесу, а в кінці звітного періоду фор- муватиметься накопичувальний підсумок за видами робіт.
Опис
Ключові слова
організація обліку, внутрішньогосподар- ський контроль, сільськогосподарська продукція, справедлива вартість, собівартість.
Бібліографічний опис
Підлубна О.Д., Оляднічук Н.В. Удосконалення організації обліку і контролю виробницва сільськогосподарської продукції. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. 2020р. №6(23). С.262-268.