Окремі особливості національного виховання

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-11-28
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Львів: ЛНУМБВ ім. С.З. Гжицького
Інструкція
З'ясовано, що сучасне покоління є більше інтегрованим у світовий культурний простір, адже, доступ до різних країн і континентів викликає необхідність та потребу в пізнанні їх історичних і культурних процесів, вивчення мов тощо. Саме тому, вища школа покликана формувати особистість студента в духовному розвитку та культурному дозвіллі на основі культурного спадку пращурів. Фундаментальними завданнями вищої школи мають стати: ознайомлення молоді з народними традиціями та звичаями; виховання поваги та любові до народної творчості; формування: почуття національної гідності та самосвідомості, багатства духовної культури народу, національної ментальності, своєрідності світогляду; розвинути інтерес до народної спадщини шляхом систематичного і цілеспрямованого залучення молоді до витоків народної культури; проведення заходів з використанням народних традицій як невід’ємної та органічної частини національної спадщини; популяризація народних традицій та обрядів тощо. Розвиток культури сучасної молоді – проблема, що вимагає пошуку альтернативних шляхів її вирішення в освітньому процесі.
Опис
Ключові слова
культура, національне виховання, інформаційна перенасиченість, система національного виховання, молодь, народні традиції
Бібліографічний опис
Власюк С.А. Окремі особливості національного виховання. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціокультурна діяльність у закладах вищої освіти». Упор. О.Є. Смолінська, Т.З. Купчак. Львів: ЛНУМБВ ім. С.З. Гжицького, 27-28.11.2019. 80 с.