Географічний поділ праці або глобальний перерозподіл природних ресурсів?

Немає доступних мініатюр
Дата
2003
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХНУ ім.В.Н.Каразіна
Інструкція
Стаття присвячена сучасній модифікації категорії географічного поділу праці згідно з новою парадигмою суспільної географії, обґрунтованою автором в попередніх публікаціях. Пропонується удосконалити методику розрахунку ефективності географічного поділу праці за рахунок включення в неї критеріїв втрати “екологічного ресурсу”.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
Географічний поділ праці, спеціалізація, ефективність, екологічний вплив, природні ресурси
Бібліографічний опис
Вісник Харківського національного універси-тету ім.В.Н.Каразіна. № 610. Серія геологія, гео-графія, екологія. Харків, 2003.- С. 116-121.