Концептуальні складові екологічного менеджменту аграрного виробництва.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-07-27
Автори
Пітель, Ніна Якимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика».
Інструкція
Стаття присвячена вивченню концептуальних елементів екологічного менеджменту аграрного виробництва. Обґрунтовано об’єктивну необхідність формування механізмів екологічного управління як дієвого інструмента розвитку висококонкурентного аграрного виробництва. Проаналізовано поточні витрати на охорону навколишнього середовища за видами природоохоронних заходів в Україні та динаміку обсягів утворення відходів зокрема, у сільському, лісовому і рибному господарстві. Встановлено, що сучасна концепція екологічного менеджменту об’єднує проблеми управління екологічними процесами і базується на економіко-соціальній і психологічній мотивації узгодження й гармонізації взаємовідносин людини і суспільства із природою. Систематизовано основні риси екологічної спрямованості аграрного виробництва й об’єктивні причини впровадження екологічного менеджменту. Визначено концептуальні складові екологічного менеджменту аграрного виробництва.
Опис
Екологічний менеджмент сприяє екологізації аграрного виробництва, охороні та відтворенню земельних ресурсів, раціональному природокористуванню і забезпечує формування дієвих механізмів управління екологічними процесами в умовах висококонкурентного аграрного виробництва в Україні. Зважаючи на це сучасна концепція екологічного менеджменту повинна базуватись на економіко-соціальній і психологічній мотивації узгодження й гармонізації взаємовідносин людини і суспільства із природою. Її визначальними елементами мають бути наступні: потенційна можливість і необхідність управління екологічними процесами; конкретизація середовища і об’єкту управління; формулювання і реалізація головної цілі управління; інфраструктура і функціональний зміст екологічного менеджменту, його принципи, методологія; організація екологічного менеджменту; системи, механізми і технології управління аграрної сфери; стратегія і ефективність екологічного менеджменту.
Ключові слова
екологічний менеджмент;, управління;, аграрне виробництво;, концепція еколого-орієнтованого управління.
Бібліографічний опис
Пітель, Н. (2021). Концептуальні складові екологічного менеджменту аграрного виробництва. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-52