РІЗНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04
Автори
Матрос, Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ФОП "Чебаненко Ю.А."
Інструкція
Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що вагому частку в активах підприємств різних форм власності займають запаси, від правильної оцінки та відображення в обліку яких залежать показники фінансового стану підприємства, на підставі яких приймаються управлінські рішення. Даній проблемі присвячено досить велика кількість праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Незважаючи на розгорнуті дискусії щодо покращення методики оцінки й обліку запасів, залишаються невирішеними ще ряд питань.
Опис
Ключові слова
запаси, виробничі запаси, ресурсопотоки, середньозважена собівртість, управління, ідентифікована обівартість
Бібліографічний опис
Матрос О.М. РІЗНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ // Збірник тез доповідей 4 Всеукраїнської наук.-практ. Заочної конф. "Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання", 14 квітня 2017 р. С. 110-113.