Вміст хлорофілу і фотосинтетична продуктивність рослин соризу за використання гербіциду Пік 75 WG і регулятора росту рослин Регоплант. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Шутко, Сергій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань
Інструкція
Досліджено роздільну й інтегровану дію гербіциду класу сульфонілсечовин Пік 75 WG і регулятора росту рослин біологічного походження Регоплант на формування фотосинтетичної продуктивності посівів та вміст зелених пігментів у листках соризу. Встановлено залежність показників фотосинтетичної продуктивності посівів від норми внесення гербіциду Пік 75 WG роздільно і в комплексі з регулятором росту рослин Регоплант, а також – тенденції щодо зміни вмісту хлорофілів а і b у листковому апараті за дії досліджуваних препаратів. Виявлено, що оптимальний вплив на вміст у листках соризу хлорофілу та формування фотосинтетичної продуктивності посівів виявили варіанти комплексного застосування гербіциду з регулятором росту рослин – Регоплант 250 мл/т (обробка насіння перед сівбою) + Пік 75 WG 15–20 г/га + Регоплант 50 мл/га (обробка посівів).
Опис
Photosynthesis is the basis of creation of organic matter in green plants. In this regard, researches in the direction of its intensification become of great urgent. Results of the researches on studying of the photosynthetic activity of Sorghum orysoidum crops under application of different norms of herbicide and methods of plant growth regulator use were presented in the article. The objects of the researches were plants of Sorghum orysoidum of Titan variety, herbicide of sulfonylurea Pіk 75 W.G. class and Regoplant, a plant growth regulator of biological origin. Concentration of chlorophylls a and b was studied in the phase of ear emergence in Sorghum orysoidum using a spectrophotometer according to the method described by V. F.Gavrilenko and T. V. Zhigalova. Indexes of pure productivity of crops photosynthesis were calculated by the method of A. O. Nychyporovych. Application of biologically active substances (herbicide and plant growth regulator) except climatic and agrotechnical conditions significantly influenced the productivity of photosynthetic processes in plants of Sorghum orysoidum in the result of researches. Thus, the highest increase of concentration of green pigments (chlorophylls a and b) and index enlarging of pure productivity of photosynthesis in the leaves of Sorghum orysoidum was observed under application of Pik 75 WG herbicide in the norms of 15–20 g/ha in compositions with Regoplant (250 ml/t seed treatment, 50 ml/ha crop treatment). This is due to the fact that a dual effect on a cultivated plant was achieved by combined application of herbicide and growth regulator in tank mix: infestation of sowing was annihilated by herbicide using which provoked better vegetation of Sorghum orysoidum, and growth regulator reduced the detoxification effect to some extent on plant and revealed its genetic potential.
Ключові слова
хлорофіл, чиста продуктивність фотосинтезу, гербіцид, регулятор росту рослин, сориз, chlorophyll, pure productivity of photosynthesis, plant growth regulator, herbicide, Sorghum orysoidum
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Шутко С. С. Вміст хлорофілу і фотосинтетична продуктивність рослин соризу за використання гербіциду Пік 75 WG і регулятора росту рослин Регоплант. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань. 2018. № 93. С. 23–32.