Оцінка сортозразків сої за селекційними індексами

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Мазур, О. В.
Полторецький, С. П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сільське господарство та лісівництво»
Інструкція
Найвищі показники індексу (маса насіння головного стебла /кількість бобів головного стебла) забезпечили сортозразки: UD0202566 – 0,211, UD0202468 – 0,209, UD0202557 – 0,207, UD0202529 – 0,206. Ці сортозразки за реакцією на зміну гідротермічного режиму належать до консервативних, забезпечуючи сталі показники за абсолютними кількісними значеннями. За стійкістю до раптових змін навколишнього середовища (Hom) кращими виявилися сортозразки: UD0202566 – 0,04, UD0202468 – 0,05, UD0202529 – 0,04, як і високі показники агрономічної стабільності: UD0202566 – 94,9 UD0202468 – 95,3, UD0202529 – 94,5%. Залежність селекційного індексу за абсолютним значенням (маса насіння головного стебла /кількість бобів головного стебла) від коефіцієнта пластичності вказує на наявність, як сортозразків із доброю реакцією на покращення гідротермічного режиму, так і з більш консервативною реакцією на зміну агрофону вирощування. За абсолютним значенням селекційного індексу маса насіння головного стебла /кількість насінин головного стебла) виділилися сортозразки: UD0200773 – 0,136, UD0202201 – 0,136, UD0202566 – 0,136, UD0202468 – 0,136, UD0202557 – 0,134. При цьому вказані сортозразки належать до різного типу за реакцією на зміну гідротермічного режиму. Так до високопластичних за реакцією на покращення агрофону вирощування віднеслися сортозразки: UD0202566, UD0202468, UD0202201, UD0202557. Крім того, сортозразок UD0200773, який характеризувався консервативною реакцією на зміну гідротермічного режиму, однак високим показником за селекційним індексом (маса насіння головного стебла /кількість насінин головного стебла)
Опис
Ключові слова
селекційний індекс, сортозразки, коефіцієнт пластичності, коефіцієнт варіації, агрономічна стабільність, соя, гомеостатичність, стабільність
Бібліографічний опис
Мазур О. В., Полторецький С. П. Оцінка сортозразків сої за селекційними індексами. Всеукр. наук.-виробничий журнал «Сільське господарство та лісівництво». Вінниця, 2021. №20 : Селекція, насінництво, насіннєзнавство та сортознавство. С. 170–178. Doi: 10.37128/2707-5826-2021-13