ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ PANICUM MILIACEUM (L.)

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02-22
Автори
Полторецький, Сергій Петрович
Кравченко, Віталій Станіславович
Яценко, Анатолій Олексійович
Полторецька, Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник Уманського НУС, Візаві, Умань
Інструкція
Досліджено енергетичну ефективність технології вирощування проса посівного (Panicum miliaceum L.) на насіннєві цілі в поколіннях. Одержаний рівень коефіцієнта енергетичної ефективності вирощування насіння і зерна різних сортів проса посівного вказує на доцільність в умовах Правобережного Лісостепу рекомендованих до виробництва агроприйомів, а також значну економію енерговитрат.
Опис
Досліджено енергетичну ефективність технології вирощування проса посівного (Panicum miliaceum L.) на насіннєві цілі в поколіннях. Одержаний рівень коефіцієнта енергетичної ефективності вирощування насіння і зерна різних сортів проса посівного вказує на доцільність в умовах Правобережного Лісостепу рекомендованих до виробництва агроприйомів, а також значну економію енерговитрат.
Ключові слова
технічні культури, агроекосистеми, гречка, просо, агротехнології, культури, грунт, технологія обробітку
Бібліографічний опис
Полторецький С.П., Яценко А.О., Полторецька Н.М., Кравченко В.С., Умань, Візаві. 2018