Облік оплати праці та її оподаткування

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : Видавець «Сочінський М.М.»
Інструкція
Належним чином побудований процес бухгалтерського обліку праці та її оплати спроможний забезпечити своєчасне формування неупередженої обліково-економічної інформації про витрати на оплату праці, її оподаткування та відображення у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку.
Опис
Ключові слова
оплата праці, оподаткування зарплати, складові фонду оплати праці
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Облік оплати праці та її оподаткування / Н.В. Оляднічук : матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф. [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], м. Умань, 21-22 квітня 2016 р. : у 2 ч. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 39-40.