СУЧАСНІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ТУРОПЕРЕРАТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ З ОСБЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-05-18
Автори
Тимчук Світлана Володимирівна Нещадим Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
НУБіП України
Інструкція
На якість продукції та послуг і відповідно функціонування суб’єктів туристичного ринку будь-якої країни, безсумнівно, впливають зовнішні чинники. Серед сучасних зовнішніх важелів впливу на відносини у сфері обслуговування туристів одностайно можна вважати пандемію COVID-19 та військові дії на території України. Стрімке поширення коронавірусної хвороби стало серйозним зовнішнім викликом для роботи туроператорських компаній з обслуговування туристів.
Опис
Тож, забезпечення управління якістю продукції та послуг туроператорських компаній, постійного розвитку та підвищення ефективності їх функціонування в Україні є впровадження інформаційних технологій. Це є економічно вигідним та ефективним, оскільки вони сприяють удосконаленню процесу обслуговування, зниженню витрат та отримання додаткового доходу.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тимчук С.В., Нещадим Л.М. Сучасні тренди управління якістю продукції і послуг туроператорських компаній України з обслуговування туристів. Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей І-ої міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2022 р.). Київ: НУБіП України. 2022. С.251-254