Формування врожаю гібридів кукурудзи у мінливих погодних умовах.

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-01-02
Автори
Макарчук, Марина Олександрівна
Зеленько, Денис Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Berlin
Інструкція
Кукурудза цінна зернова культура. Має важливе стратегічне значення для розвитку країни. Свого поширення набула в усіх кліматичних поясах. детальне вивчення реакції новостворених гібридів в умовах Правобережного Лісостепу є актуальним і важливим для запровадження у виробництво стійких високоврожайних гетерозисних гібридів кукурудзи.
Опис
Кукурудза цінна зернова культура. Має важливе стратегічне значення для розвитку країни. Свого поширення набула в усіх кліматичних поясах. детальне вивчення реакції новостворених гібридів в умовах Правобережного Лісостепу є актуальним і важливим для запровадження у виробництво стійких високоврожайних гетерозисних гібридів кукурудзи.
Ключові слова
кукурудза, гібриди, насіння, погодні умови
Бібліографічний опис
Макарчук М.О., Зеленько Д.О. Формування врожаю гібридів кукурудзи у мінливих погодних умовах. Features of the development of modern science in the pandemics era: collection ofscientific papers "SCIENIA" with Proceeding of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2). December 3, 2021. Berlin, Germany: European Scientific Platform. pp. 64-65.