Досвід створення елементарної геоінформаційної с6истеми в текстовому редакторі «Word»

Немає доступних мініатюр
Дата
2000
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
КНУ імені Тараса Шевченка
Інструкція
Відмінною рисою географічних інформаційних систем є наявність у їхньому складі специфічних методів аналізу просторових даних у сукупності з засобами вводу, збереження, маніпулювання й подання просторово-координованої інформації. Елементарна геоінформаційна система - це така система, яка лише частково використовує функції традиційних ГІС. Головна ж перевага ЕГІС порівняно з паперовими картами залишається, а саме, можливість оперативного доступу і візуалізації просторово прив’язаної інформації.
Опис
Мавтеріали Зїзду Географічного товариства України
Ключові слова
геоінформаційні системи і технології, елементарна ГІС, просторово привязана інформація, пошарове зображення
Бібліографічний опис
Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Київ-Луцьк, 2000.- С.256-261