Екологічна оцінка ступеня забруднення чорнозему опідзоленого радіоактивними нуклідами за тривалого землекористування

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Нікітіна, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Агробіологія
Інструкція
Нині розвиток сільського господарства неможливий без застосування добрив, які сприяють підвищенню родючості ґрунту, збільшенню врожайності, підвищенню якості сільськогосподарської продукції. Завдяки їх застосуванню забезпечується приріст врожаю на 50 %. Тривале систематичне застосування мінеральних добрив сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, однак це може призвести до значних змін складу, властивостей і формування режимів орних ґрунтів. Негативний вплив удобрювальних матеріалів на навколишнє природне середовище пов’язаний, насамперед, з їх хімічним складом та наявністю баластних речовин. У галузі сільського господарства, поряд з поліпшенням якості продукції та підвищенням урожайності, актуальними є дослідження, спрямовані на охорону та збереження навколишнього природного середовища. Встановлено, що в результаті застосування мінеральних добрив вміст радіоактивних нуклідів у ґрунті змінюється. Дослідження проводили в умовах тривалого стаціонарного польового досліду із застосуванням різних рівнів мінеральних добрив N45P45K45, N90P90K90, N135P135K135. Питому активність радіонуклідів визначали методом спектрометричного аналізу. На основі проведених досліджень було встановлено, що різні дози мінеральних добрив за тривалого (50 років) їх застосування мають вплив на зміну питомої активності радіоактивних ізотопів (226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, 90Sr) у ґрунті. Поглинання ґрунтом радіоактивних елементів перешкоджає їх пересуванню його профілем і подальшому потраплянню в ґрунтові води. Так, на глибині 40–60 см їх питома активність була у два рази нижчою порівняно з шаром ґрунту 0–20 см. Це свідчить про те, що радіоізотопи закріплюються у верхніх шарах ґрунту, що збільшує імовірність потрапляння їх у продукцію рослинництва.
Опис
Ключові слова
радіоактивні ізотопи, радій, калій, цезій
Бібліографічний опис
Нікітіна О. В. Екологічна оцінка ступеня забруднення чорнозему опідзоленого радіоактивними нуклідами за тривалого землекористування. Агробіологія, 2021, № 1. С. 217–222 doi: 10.33245/2310-9270-2021-163-1-217-222