CRM-система - інструмент для бізнесу в соціальних мережах

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Матрос О.М., Мельник Л.Ю., Михайловина С.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективна економіка
Інструкція
Висвітленні проблеми оптимізації робити бізнесу в соціальних мережах із застосуванням сучасного професійного, клієнтоорієнтованого програмного забезпечення - CRM-системи. Здійснено огляд наукових досліджень вчених як зарубіжних так і вітчизняних. Виокремлено основні завдання, які покликано виконувати CRM-системам. Окрім того, визначено переваги використання зазначеного програмного забезпечення, основними з яких є зменшення навантаження на співробітників; автоматизація численної рутинної роботи; зниження кількості помилок через неуважність або недосвідченість персоналу тощо. Авторською розробкою є визначення основних компонентів, що впливають на доцільність використання CRM із залученням соціальних мереж. Визначено, що Використання CRM у соціальних медіа, як правило, є найефективнішим каналом, щоб допомогти компаніям виділитися з-поміж своїх конкурентів, оскільки це дає можливість більш точно й ефективно доносити маркетингові повідомлення цій цільовій групі клієнтів; і це дозволяє їм покращувати задоволеність клієнтів краще, ніж конкурентам, які не використовують CRM у соціальних мережах.
Опис
Highlighting the problem of optimizing business operations in social networks using modern professional, customer - oriented software-CRM systems. The review of scientific research of scientists, both foreign and domestic, is carried out. A number of unresolved issues have been identified - most businesses still use Excel or Google spreadsheets for work and reporting, respectively, all information is transferred from one place to another manually and it is always not all information, but only that that the manager is able to process. And if there is also a call at this time, or there are several sources of information, then it is easy to lose the client, he will not wait for a response. Instead, CRM can automate these tasks. This indicates that the issue of detailed study of CRM capabilities is urgent, and the need to integrate accounting software with the CRM system is mandatory.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матрос О.М., Мельник Л.Ю., Михайловина С. О. CRM-система - інструмент для бізнесу в соціальних мережах. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10298 (дата звернення: 14.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.89