Дослідження можливос-тей оптимізації ринку персональних комп’ю-терів Кривого Рогу за допомогою ГІС-пакету MapInfo.

Немає доступних мініатюр
Дата
2005
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ін-т геології НАНУ
Інструкція
Стаття охоплює коло питань пов’язних з формуванням червоних ліній у містах. На думку автора – будь-які червоні лінії є інфаекосистемами, в межах яких формуються відповідні матеріально-енергетичні потоки. Продаж сучасних ПК – найбільш жвавий ринок, який формується переважно на червоних лініях. Така його просторова локалізація вимагає спеціального дослідження, зокрема за допомогою методів просторового ГІС-аналізу. Участь теоретичної географії у таких дослідженнях поки що недостатня. У своїй статті автор намагається надолужити це відставання. У розробленій ГІС-моделі сполучаються традиційні можливості ГІС-аналізу і окремі підходи традиційного для суспільної географії просторового аналізу.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
Геоінформаційні системи, просторовий аналіз, ринок персональних компьютерів, "червоні лінії"
Бібліографічний опис
Геоінформатика. Науковий журнал. №4, 2005.- С.84-91.