РІВЕНЬ ЕКОЛОГІЧНО ОБУМОВЛЕНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК БІОІНДИКАТОР СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Суханова, Ірина Прохорівна
Голубкіна, Ольга Марксівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Черкаси: ФОП Белінська О.Б.
Інструкція
У основі теорії взаємодії організму з навколишнім середовищем лежить теорія гомеостазу (саморегуляції). В процесі адаптації до несприятливих змін навколишнього середовища стан організму людини характеризується напругою компенсаторно-пристосовних механізмів. Екологічно залежні хвороби можуть слугувати індикаторами стану довкілля окремих ділянок території, а подібний методичний підхід може бути продуктивним при проведенні моніторингу навколишнього природного середовища, особливо у потужних промислових регіонах на зразок Придніпров’я.
Опис
Тези доповідей
Ключові слова
Екологічно залежна захворюваність, стан довкілля, здоровя людини, ендогенні та екзогенні фактори
Бібліографічний опис
Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». //Редкол.:Т.С.Нінова (відп.ред.) та ін. - Черкаси: ФОП Белінська О.Б.,2012.- 242 с.- С.195-198.