Вплив інтеграційних відносин на конкурентоспроможність сільскогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Ревуцька, Алла Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка"
Інструкція
У статті розглядається сутність та основні форми аграрної інтеграції. Досліджуються перспективи трансформації результатів інтеграційних відносин у конкретні переваги сільськогосподарських підприємств
Опис
Участь сільськогосподарських підприємств в аграрній інтеграції є практичним втіленням ними конкурентної стратегії кооперації. Ця стратегія спрямована на уникнення прямого економічного суперництва з партнерами по бізнесу, об’єднання зусиль із зацікавленими суб’єктами для вирішення певних господарських проблем. Сільськогосподарські товаровиробники мають певну можливість вибору організаційної форми інтеграційного об’єднання, механізму відстоювання з їх допомогою власних інтересів. Методика вибору сільськогосподарським підприємством організаційної форми інтеграційного об’єднання чи прийняття рішення про входження в таке передбачає порівняння вигод і витрат (прямих і опосередкованих), яке воно отримає від участі в об’єднанні. Ідентифікація позитивних для підприємства наслідків інтеграції та витрат, які йому доведеться понести, дозволить з’ясувати, яким чином та якою мірою інтеграційні відносини забезпечать формування стійких конкурентних переваг. Сформульовано пропозиції щодо методики вибору сільськогосподарським підприємством певного варіанту організації форм інтеграції. Конкретні рішення мають спиратися на порівняння вимог і витрат, пов’язаних з участю підприємства в інтеграційному об’єднанні.
Ключові слова
сільськогосподарське підприємство, кооператив, інтеграція, конкурентна стратегія, агрохолдинг, кластер
Бібліографічний опис
Економічний аналіз: World Cat (США), CiteFactor (США), Windows Live Academic (Польща), Research Bible (Японія), Open Academic Journals Index (США), Index Copernicus (Польща), Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна). - ISSN 1993-0259. – ISSN 2219-4649, зб. наук. праць - Том 15. – № 3. – Тернопіль: 2014. – С.154-162.