Державне регулювання в кризовий період як вектор розвитку сільськогосподарського виробництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02-18
Автори
Осіпова, Алла Анастасіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Волинський національний університет ім. Л. Українки, м. Луцьк
Інструкція
Вивчення зарубіжної практики механізму державного регулювання сільськогосподарського виробництва продемонструвало зосередженість на стимулюванні малих виробників цієї галузі, маючи в пріоритеті підвищення якості сільськогосподарської продукції, екологічності її виробництва й експортоорієнтованості. Зокрема, серед активно застосовуваних у світі механізмів державного регулювання – розробка та провадження цільових програм, кредитна та страхова підтримка, пряма фінансова підтримка – субсидії, субвенції, дотації, а також спеціалізована система оподаткування.
Опис
Діяльність сільськогосподарських підприємств потребує значних коштів для забезпечення безперебійного функціонування процесу виробництва, що зазнає значного впливу різних форс-мажорних ситуацій, насамперед – природнокліматичного характеру. Таким чином, існує потреба об’єднання в єдиному гармонійному векторі інструментів різних видів державного регулювання – правового, економічного, фінансового, бюджетного, інвестиційного, що мають бути сформовані у чітко означені моделі та програми, а не функціонувати окремо. За таких умов їхня взаємодія сприятиме створенню економічно ефективного механізму реалізації, де базисом провадження стануть економічні важелі, підкріплені нормативними основами.
Ключові слова
державне регулювання, сільськогосподарське виробництво, ефективність підтримки, аграрний сектор, вектор розвитку, кризовий період
Бібліографічний опис
Осіпова А.А. Державне регулювання в кризовий період як вектор розвитку сільськогосподарського виробництва. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 18 лютого 2021 року). Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2021. С. 193–195.