Соціальн ий захист сільського населення в умовах земельної реформи

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Шатохін, Анатолій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Інструкція
В статті викладені результати соціологічного моніторингу 2011-2016 рр. соціального самопочуття й соціального захисту сіільського населення в умовах земельної реформи в Україні. Проаналізовано зміни у ставленні селян до соціально-економічних, соціально-політичних процесів, що відбуваються в Україні останнім часом, визначені найбільш гострі прблеми сільського життєвого середовища, відчуття соціальної захищеності в умовах земельної реформи.
Опис
Ключові слова
земельна реформа, соціальний захист, сільський соціум, соціальні зміни, соціальне самопочуття.
Бібліографічний опис
Шатохін А.М. Соціальний захист сільського населення в умовах земельної реформи / А.М. Шатохін, М.А. Вуйченко // SOCIOПРОСТІР: Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. - 2017. - №6. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http;//www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/