ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ЕГІС УМАНЬ»

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-10-12
Автори
Віталій Мудрак
Сергій Сонько
Назар Віхренко
Богдан Кушнерик
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво Уманського національного університету садівництва
Інструкція
Дослідження радіаційного фону проводились нами безпосередньо вздовж шляхів сполучення, але в межах міста Умань. Результати цих досліджень ми плануємо використовувати як методичний прийом при обстеженні більших територій (Черкаська область). Власне, цими проблемами і зумовлена актуальність нашого дослідження. Основною метою, яку ставлять перед собою автори, є оцінка можливості використання показників радіаційного фону для екологічного моніторингу шляхів сполучення (магістралей). Отже, об’єктом дослідження є територія міста Умань. Предметом дослідження є комфортність міського середовища, досліджена за допомогою сучасних методів екологічного моніторингу, зокрема за показниками радіаційного фону, виміряного вздовж шляхів сполучення. Завдання, які були поставлені під час дослідження: Методика елементарних ГІС (ЕГІС), реалізована у стандартному пакеті MS Office, зокрема MS Word. Послідовність інструментальних операцій в ЕГІС описана в попередніх публікаціях. Основні з них: - векторизація з детальної растрової карти (Google Maps) території міста Умань (масштаб навмисно не вказано, оскільки інструментарій Google Maps дозволяє використовувати практично необмежені можливості масштабування в обох напрямках); - нанесення точок вимірювання радіаційного фону (за результатами попередніх досліджень); - створення бази даних з присвоєнням ідентифікатора (ID) для кожної точки; - створення пошуково-довідкової системи за допомогою засобу «MS Word» «підказка»
Опис
Тези в збірнику матеріалів Всеукраїнської конференції
Ключові слова
Бібліографічний опис
Віталій Мудрак, Сергій Сонько, Назар Віхренко, Богдан Кушнерик. ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ЕГІС УМАНЬ». / Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ХІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 12 жовтня 2023 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2023. – 135 с. - С.С.50-54