METHOD OF DETERMINATION OF THE CONTENT OF THE MOBILE COMPOUNDS OF ARSEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN SOIL IN SALT ACID BY METHOD OF ICP-AES

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-10
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб визначення вмісту рухомих сполук арсену, фосфору та калію в ґрунті, що базується на одержанні екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрунту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняється тим, що суспензію перемішують та настоюють за температури 25 °C, а в одержаному екстракті визначають вміст рухомих сполук арсену, фосфору та калію на атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою.
Опис
Ключові слова
ґрунт, рухомі сполуки, фосфор
Бібліографічний опис
Пат. Україна № 111314, МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук арсену, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Світовий В.М., І.Д. Жиляк, В.П. Карпенко, Т.Г. Жиляк; заявник і власник УНУС. − u201603861; заявл. 11.04.2016; опубл. 10.11.2016, бюл. № 21