ТУРИЗМ ТА ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Машковська Л.В.
Авраменко О.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий журнал "Право і суспільство" категорія Б
Інструкція
У статті досліджуються проблеми змісту поняття «туризм» та «туристична діяльність». Аналізуються різноманітні поняття, виявляються характерні складові такого економіко-правового явища, як туризм: тимчасовий виїзд особи, виїзд з місця постійного проживання, визначені законодавством цілі туризму. Проаналізовано необхідність удосконалення чинного законодавства України з порушеного питання. Звертається увага на основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму; основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму; визначення і реалізацію основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму; визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони; спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм розвитку туризму; визначення основ безпеки туризму; нормативне регулювання відносин у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування громадян); ліцензування в галузі туризму, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу; встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму та курортно-рекреаційного комплексу; організацію і здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі туризму; визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму; участь в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку туризму; забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав; безпеку туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб’єктів туристичної діяльності та їх об’єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд; збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій; створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Туризм, туристична діяльність, туристичні послуги, туристичні правовідносини.