Оцінка стану та рівня використання водних ресурсів Миколаївської області

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-05
Автори
Гнатюк, Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті наведено результати досліджень щодо стану та рівня використання вод-них ресурсів Миколаївської області. Водні ресурси мають особливе значення та виконують надзвичайно важливі функції в житті людини. Вода здійснює взаємозв’язок усіх процесів в екосистемах і забезпечує підприємства галузі економіки
Опис
Ключові слова
водні ресурси, водокористування, водоспоживання, підземні води
Бібліографічний опис
Гнатюк Н. О. Оцінка стану та рівня використання водних ресурсів Миколаївської області / Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 118. С.388-395.