ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ В УМОВАХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Шайко, Олена Григорівна
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
НуБІП
Інструкція
Розглянуто порядок обліку курсових різниць в умовах використання автоматизованих систем бухгалтерського обліку (на прикладі програми 1С: Бухгалтерія). Проаналізовано облікові процедури опрацювання даних щодо формування та відображення курсових різниць. Обґрунтовано доцільність впровадження субконто "Валюти" за рахунками, на яких обліковуються монетарні активи.
Опис
Ключові слова
курсова різниця, облік, валюта, картка обліку курсових різниць
Бібліографічний опис
Шайко О.Г. Організація обліку курсових різниць в умовах автоматизованих систем бухгалтерського обліку та її вдосконалення / О. Г. Шайко, О.Д. Підлубна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: НУБіП України, 2014. – Вип. 200, ч. 4. – С. 275-281