Удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Проаналізовано нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку. Розкриті проблеми недосконалої будови плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Запропоновано розширити класифікаційну сукупність доходів і витрат та удосконалити структуру плану рахунків. Углубление сути понятий «доходы» и «затраты», расширение их классификационных признаков, совершенствование структуры плана счетов обеспечит безошибочное и достоверное их отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
доходи, витрати, план рахунків, фінансова звівтність, нормативно-правове забезпечення, структура плану рахунків, доходы, затраты, план счетов, финансовая отчетность, income, expenses, plan of accounts, financial reporting.
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є. Удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку / Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В. [Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. – 268 с.]. – С. 163 – 171.