Вміст антиоксидантів та антиокислювальна активність листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і регулятора росту рослин

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Дослідженнями встановлено, що за сумісного використання Гранстару і Емістиму С у листках ячменю ярого вміст низькомолекулярних антиоксидантів – глутатіону і аскорбату значно зростає, однак, при цьому прослідковується залежність їх вмісту від внесення в композиціях норм гербіциду: з наростанням норм гербіциду вміст в рослинах антиоксидантів дещо знижується, особливо – аскорбінової кислоти. Очевидно, це може свідчити про більш активну витрату даного антиоксиданту як в реакціях, направлених на детоксикацію ксенобіотика, так і в реакціях ліквідації АФК, які зумовлюють підвищений рівень ПОЛ у рослинах. Антиокислювальна активність тканин листків ячменю ярого залежить від рівня ПОЛ у рослинах та вмісту в листках антиоксидантів: підвищення рівня АОА тканин може свідчити про послаблення реакцій ПОЛ у рослинах.
Опис
Ключові слова
антиоксиданти, антиокиснювальна активність, листки ячменю ярого, гербіциди, регулятори росту рослин
Бібліографічний опис
Карпенко В. П. Вміст антиоксидантів та антиокислювальна активність листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і регулятора росту рослин / Карпенко В.П. // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: мат. 11 конф. молодих вчених (Київ. 22-24 червня, 2010р.) .– К., 2010. – С. 77-80.