Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності продукції садівництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтава: Наукові праці Полтавської державної аграрної академії
Інструкція
Розглянуто роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності продукції садівництва. Запропоновано схему видів маркетингу, яка дає змогу залежно від коливань попиту змінювати стратегію поведінки підприємства на ринок. Розкрито роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності продукції садівництва, яка полягає в орієнтації всієї діяльності підприємства, його персоналу і процесів управління на кінцеві результати: якість, результативність, ефективність, конкурентоспроможність, базуючись на дослідженнях і формуванні його засобами організаційно-економічних умов здійснення відтворювальних процесів.The role of marketing in improving the competitiveness of horticulture. The scheme of the kind of marketing that allows you , depending on fluctuations in demand behavior change strategies on the market. The role of marketing in improving the competitiveness of horticulture , which is targeting the whole of the company, its staff and management processes to outcomes : quality, effectiveness, efficiency , competitiveness, based on research and the formation of its facilities management and economic conditions for the implementation of reproductive processes
Опис
стаття у фаховому виданні
Ключові слова
конкурентноспроможність, види маркетингу, продукція садівництва, підвищення конкурентноспроможності
Бібліографічний опис
Гузар Б.С. Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності продукції садівництва / Б.С.Гузар, О.С. Цикалюк // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1(8). – Т. 1. Економічні науки – Полтава : ПДАА. – 2014. – 356с. – С.84-92