Екологічна проблематика з позицій хорології.

Немає доступних мініатюр
Дата
2000
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ. КНУ імені Тараса Шевченка
Інструкція
В постановці і вирішенні екологічної проблеми найбільш прийнятною нам здається концепція агроекосистем, подана в роботах Одума, Кокса, Дайєра, Краммела й інших экологів. У цих роботах людині не приділяється особливе місце в природі, як істоті вищого порядку. Взаємодія людини з природою в процесі ведення сільського господарства розглядається насамперед із погляду речовинно-енергетичного обміну. Вивчивши ці праці, а також роботи з географії сільського господарства, автор зробив спробу поглибити уявлення про місце людини в природних екосистемах.
Опис
Матеріали Зїзду Географічного товариства України
Ключові слова
екологічна проблема, хорологія, агроекосистема, взаємодія людини і природи, сільське господарство
Бібліографічний опис
Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Київ-Луцьк, 2000.- С.187-191.