Інтродукція як різновид екологічного збурення природних екосистем

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Голубкіна, Ольга Марксівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань, "Візаві"
Інструкція
У сучасній лісовій екології проблема інтродукції є каменем спотикання і полем розгортання гострих дискусій між школами фітомеліорації і класичної екології. Як головний аргумент проти інтродукції використовується проблема збільшення інвазійності інтродукованих видів рослин і тварин. Попри очевидну шкоду інвазивних видів існують різні погляди на проблему навмисних інвазій. Зокрема, вважається, що експансія інтродукованих видів на нову територію спричиняє біологічне забруднення, яке в свою чергу загрожує біологічній різноманітності, стабільності екосистем, а також експлуатації і охороні місцевих аборигенних рослинних і тваринних ресурсів.
Опис
Тези доповіді
Ключові слова
інтродукція, інвазія, фітомеліорація
Бібліографічний опис
Матеріали наукової конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства.- Умань, Візаві.- 2014.- 420с. – С.326-327.