Сучасні тенденції дослідження екологічно залежної захворюваності

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Суханова, Ірина Прохорівна
Шиян, Дарья Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред-вид.центр УНУС.-Умань
Інструкція
Розглядаються різноманітні підходи до визначення впливу стану довкілля на людський організм, зокрема на розвиток патології. Пропонується за глибиною впливу на здоровя людини умов середовища розрізняти типи екологічних хвороб, вважаючи людський організм біоіндикатором.
Опис
Тези доповіді
Ключові слова
екологічно-залежна захворюваність, біоіндикатор, довкілля, людський організм
Бібліографічний опис
Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю 11 - 12 жовтня 2012 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2012.- 122 с.- С.61-64.