Ноосферогенез та екосистемні відносини: географічний підхід

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-07-25
Автори
Сонько С.П
Гурський І.М.
Мельник М.І.
Найчук А.О.
Хоменко В.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Warsaw, Poland. International Science Group.
Інструкція
Зважаючи на модерне відродження ідей Володимира Вернадського у численних сучасних працях, а також на логіку і головні тенденції просторової експансії нашого виду, можна сміливо стверджувати, що природокористування ще з часів неоліту ноосферне. Тобто, людина вже понад 10 тисяч років «вбудовує» себе і своє господарство в біосферні речовинно-енергетичні механізми. І саме завдяки людині біосфера поступово еволюціонує у ноосферу. Але екологічна небезпека первинної і теперішньої ноосфери докорінно відмінні. Якщо до 1900 року, енергія, споживана людством, дорівнювала 1% від сумарного енергопотоку біосфери, що було близько до біосферних констант, то на початку 21 століття це значення вже дорівнює 10%. Тим самим, згідно Д.Лавлок, Л.Маргуліс та В.Горшкову на цілий порядок порушено один з фундаментальних законів біосферної саморегуляції. Але це зробила Людина Розумна – творець ноосфери (за В.Вернадським) започаткувавши соціо-природні системи ще в неоліті. Відтак, ідентифікація у просторі і у часі таких систем допоможе визначитись, де ж зараз знаходиться людина і наскільки далеко вона «відірвалась» від біосфери на складному і тривалому шляху до ноосфери.
Опис
Тези у збірнику матеріалів міжнародної конференції
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сонько С.П., Гурський І.М., Мельник М.І., Найчук А.О., Хоменко В.М. Ноосферогенез та екосистемні відносини: географічний підхід. / The 29th International scientific and practical conference “Modern scientific trends and youth development” (July 25 – 28, 2023) Warsaw, Poland. International Science Group. 2023. 244 p.- р.р. 93-100.