Роль і значення контролю в управлінні витратами

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-07-25
Автори
Пархоменко, Людмила Андріівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
м. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Теорія і практика господарювання в умовах ринку підтверджують ситуацію, що витрати є чи не найважливішим об'єктом управління, який визначає стан і перспективи функціонування господарських структур.
Опис
В сучасних умовах система господарських відносин на макро- та мікрорівні набуває іншого змісту, а управлінські рішення мають бути спрямовані на мінімізацію витрат ресурсів. Структурні зміни в середовищі функціонування аграрних формувань, зміни відносин власності, становлення аграрних підприємств ринкового типу, урізноманітнення їх форм виявили широке коло проблем, які потребують вирішення. Однією з них є проблема формування витрат і ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, постійного їх моніторингу для прийняття136 правильних управлінських рішень як на державному, так і на внутрігосподарському рівнях.
Ключові слова
вартість, витрати, управління витратами, собівартість продукції, економічна ефективність контроль
Бібліографічний опис
Пархоменко Л. А. Роль і значення контролю в управлінні витратами / Л.А. Пархоменко // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти”., м. Запоріжжя, 25 липня 2020р. – Ч.2 - м. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 133 - 136.