SYNTHESIS AND RESEARCH OF CALCIUM AND CUPUM CARBAMIDOACETES (II)

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-09-11
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
КП «Одеська міська друкарня»
Інструкція
Both of the urea obtained were characterized by IR spectroscopy. The infrared spectra contain the corresponding absorption bands due to the presence in their composition of urea, acetate ion and water (frequency ranges 3200-3450 cm-1, 1585 - 1650 cm-1, 1350-1490 cm-1, 780-1064 cm-1 ). Interpretation of the spectra allows us to confirm the presence of urea coordination in both compounds to the omlexer through the oxygen atom, which is confirmed by structural data for (I).
Опис
Обидва одержані карбамідоацетати охарактеризовані методом ІЧ-спектросколії. Інфрачервоні спектри містять відповідні смуги поглинань, що зумовлені наявністю в їх складі карбаміду, ацетат-йону та води (частотні області 3200-3450 см-1, 1585 - 1650 см-1 , 1350 -1490 см-1, 780-1064 см-1). Інтерпретація спектрів дозволяє стверджувати наявність координації карбаміду в обох сполуках до омлексоутворювача через атом оксигону, що підтверджено структурними даними для (І).
Ключові слова
КАРБАМІДОАЦЕТАТ
Бібліографічний опис
Синтез та дослідження карбамідоацетатів кальцію і купруму(ІІ) /Жиляк Т.Г.Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Затовський І.В., Жиляк І.Д., Світовий В.М. // XIX Українська конференція з неорганічної хімії: тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одеса / ред.: С. В. Волков; НАН України, Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського. – Одеса, 2014 . – С. 44.