Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Мальований, Михайло Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
У статті проаналізовано стан та особливості фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні у порівнянні з іншими країнами світу. Доведено існування залежності між загальними витратами на охорону здоров’я та тривалістю життя населення. За допомогою кривої виробничих можливостей визначено рівень дефіциту фінансових ресурсів у медичній сфері. Для розрахунків застосовувалася експоненці- альна регресія по одиничній логарифмічній шкалі. Аналіз було проведено з використанням показників по 184 країнам світу (дані бралися за 2011 рік), які за допомогою аналітичного групування були поділені на 9 груп залежно від рівня ВВП на душу населення. У результаті розрахунків визначено, що для досягнення показників розвинутих країн, що характеризують ефективність діяльності системи охорони здоров’я, Україні слід додатково витрачати до 36,2 млрд дол. США щорічно. Виокремлено основні причини неефективності використання фінансових ресурсів у системі охорони здоров’я України, що дало змогу оцінити потенційну економію державних коштів від підвищення ефективності по групах аналізованих компонентів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мальований М.І. Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні / М.І. Мальований // Проблеми економіки. – 2013. - №4. – С. 116-125.