Організаційні засади та проблематика розвитку екотуризму як перспективного виду туристичної діяльності в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Кожухівська Р.Б.
Саковська О.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інтернаука
Інструкція
У статті досліджено ключові аспекти розвитку екотуристичної діяльності в Україні. Зазначено, що екотуризм є особливим інтегруючим напрямком рекреаційної діяльності людей, що будують свої взаємовідносини з природою та іншими людьми на основі взаємної вигоди, взаємоповаги та взаєморозуміння. Проведено аналіз ситуації, пов’язаної з організаційними моментами зайняття екотуристичним бізнесом. З’ясовано, що наразі, екологічний туризм в Україні, в його організованому вигляді, лише починає розвиватися. Визначено основні перешкоди на шляху розвитку екотуризму в Україні. Зазначено, що подальша екотуристична діяльність в Україні є неможливою без запровадження туристичного маркетингу та регіонального менеджменту туризму. Зауважено, що розвиток екотуризму має всіляко підтримуватися на державному рівні, зокрема, з метою подолання проблем в туристичній сфері повинні розроблятися та реалізовуватися вітчизняні та зарубіжні економічно інвестиційні програми, пов’язані з розвитком екотуризму.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
1. Саковська О.М., Кожухівська Р.Б. Організаційні засади та проблематика розвитку екотуризму як перспективного виду туристичної діяльності в Україні. Інтернаука. Серія: «Економічні науки», 2021. № 2 (46). Т 2. С. 44-51 .