􀀀 Когнітивна лінгвістика: принципи аналізу мовного матеріалу

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Мовчан, Людмила Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
В статті автор стверджує, що дослідження образу персонажа з урахуванням його оцінного складника здійснюється за допомогою доробку когнітивної лінгвістики, лінгвістичного напряму, в центрі уваги якого знаходиться мова як загальний когнітивний механізм. Автор наголошує, що мова як когнітивний інструмент – це система знаків, що грає важливу роль у презентації та трансформації інформації. У статті розглядаються основні методи когнітивної лінгвістики. Визначено, що центральним поняттям сучасної когнітивної лінгвістики є концепт, який розглядається як одиниця концептуальної картини світу, відображеної у психіці людини. А основним методом аналізу у когнітивній лінгвістиці визнано концептуальний аналіз. Серед численних методик концептуального аналізу головна роль належить фреймовому моделюванню. Виокремлюють п’ять базисних фреймів, які демонструють найзагальніші принципи категоризації й організації вербалізованої інформації.
Опис
Ключові слова
когнітивна лінгвістика, когнітивний інструмент, концепт, фрейм, концептуальний підхід
Бібліографічний опис
Мовчан Л. В. Когнітивна лінгвістика: принципи аналізу мовного матеріалу / Л. В. Мовчан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : зб. наук. праць. Серія філологічних наук. – Луцьк : СХНУ, 2013. – №1(250). – С. 75–78.