Агроекосистема як екологічна ніша людини

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський ДАУ
Інструкція
У статті запропоновано новий підхід до виділення екосистеми людини. Практична реалізація такого підходу допоможе переосмислити сучасний стан і майбутні напрямки розвитку сільського господарства. Агроекосистема тлумачиться автором як екологічна ніша людини, що дає можливість екологічно толерантно «вписати» людську життєдіяльність у природні екосистеми.
Опис
Стаття входить до циклу авторських робітЮ присвячених напрямкам екологізаці сільського господарства
Ключові слова
Екологічна ніша, агроекосистема, речовинно-енергетичні потоки, людська життєдіяльність
Бібліографічний опис
Збірн.наук.праць Уманського ДАУ. Ч.1. Агрономія. Випуск 71. Умань – 2009.- С. 188-199