Вплив економічної психології на етику підприємництва та підприємницьку діяльність

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02
Автори
Ревуцька, Алла Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
УНУС
Інструкція
Актуальність дослідження викликана реаліями сьогодення, проблемами ведення бізнесової діяльності, етики підприємництва, підприємницької діяльносіт, причинами та факторами які формують сучасну людину бізнесу. Сучасний світ висуває перед людиною нові виклики щодо світоглядно-ціннісного формування її особистісної та соціальної сутності. Над швидка динамічність знаково - інформаційної цивілізації змушує людину включати в структуру власної феноменологічності такий елемент, як підприємливість, без якого неможливим є набуття соціокультурної суб’єктності в надскладному інформаційному світі.
Опис
Ключові слова
економічна психологія, підприємництво, підприємницька діяльність, економіка
Бібліографічний опис
колективної монографії: Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень