METHOD OF DETERMINATION OF THE CONTENT OF THE MIXTURE COMPOUNDS OF SILICY, PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN SOIL IN HUMID ACID METHOD BY THE ICP-AES

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04-25
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб визначення вмісту рухомих сполук силіцію, фосфору та калію в ґрунті, що базується на одержанні екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрунту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняється тим, що суспензію перемішують та настоюють за температури 25 °C, а в одержаному екстракті визначають вміст рухомих сполук силіцію фосфору та калію на атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою.
Опис
Ключові слова
ґрунт, рухомі сполуки, силіцій
Бібліографічний опис
Пат. Україна №125092 МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук силіцію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник − Уманський НУС, автори / Світовий В.М., Борисенко В.В., Ляховська Н.О., Корнійчук Л.Я., Заявка на корисну модель № u 2017 12564. Заявл. від 18.12.2017. Опубл. 25.04.18, бюл. № 8/2018