Професор Рубін С.С. (1900-1985): науково-організаційна,педагогічна та громадська діяльність

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Гарбар, Ольга Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. – Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. Дисертація присвячена комплексному дослідженню діяльності видатного українського землезнавця й плодівника С.С. Рубіна (1900-1985рр.). Для поглибленого історико-аналітичного дослідження визначено основні періоди діяльності вченого. У роботі розкрито умови формування наукового світогляду вченого. Проаналізовано його організаційну, науково-дослідницьку, викладацьку діяльність. Досліджено громадську роботу і просвітницько-популяризаторську діяльність. З’ясовано основні напрями його наукових досліджень. Відтворення цілісної картини діяльності С.С. Рубіна дало змогу зробити висновок про його вагомий внесок у розвиток науки, історії науки, культури України.
Опис
Ключові слова
садове землеробство, утримання грунту, живлення плодових рослин, рільництвр, науково-дослідницька діяльність, дослідження
Бібліографічний опис
Гарбар О. П. Професор С. С. Рубін (1900-1985 рр.): наукова, організаційна, педагогічна та громадська діяльність : автореф. дис. канд. істор. наук / Гарбар О.П. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - 20 с.