ОПИСОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В МАРКЕТИНГУ ЯК ОСНОВА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Семенда Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління
Інструкція
Описове дослідження є потужним інструментом, який використовують вчені та дослідники для збору інформації про певну групу чи явище. Цей тип дослідження дає детальну та точну картину характеристик і поведінки певної групи населення чи суб’єкта. Спостерігаючи та збираючи дані на певну тему, описове дослідження допомагає дослідникам отримати глибше розуміння конкретної проблеми та дає цінну інформацію для майбутніх досліджень. При проведенні описового дослідження виконавець зацікавлений виключно в описі ситуації чи випадку, який досліджується. Цей метод заснований на теорії, створений шляхом збору, аналізу та представлення зібраних даних. Це дозволяє досліднику краще зрозуміти необхідність подальших досліджень обраної проблематики. Проводячи дослідження, вчені зазвичай намагаються знайти пояснення існування певного явища. Вони хочуть зрозуміти, «чому» це явище сталося. Однак, перш ніж визначити причину того чи іншого явища, необхідно спершу відповісти на питання «що», «коли», «як» «де, і в цьому допомагають описові дослідження. Проведення описового дослідження передбачає використання ряду якісних і кількісних методів дослідження для збору даних, які допоможуть точно описати проблему дослідження. Маркетологи, використовують цей метод для отримання загального огляду. Результати описового дослідження жодним чином не можуть бути використані як остаточна відповідь або для спростування гіпотези, але вони можуть бути корисним інструментом у різних сферах наукових досліджень. Описове дослідження часто використовується як попередник для кількісних досліджень, загальний огляд дає деякі цінні вказівки щодо того, які змінні варто перевірити кількісно. В статті дано визначення, характеристики та поширені недоліки описового дослідження, а також розроблено поради для уникнення їх з метою отримання високоякісних результатів. Розуміння основ описового дослідження має важливе значення для проведення успішних наукових досліджень.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семенда, О. В. (2023). Описове дослідження в маркетингу як основа наукових досліджень. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (8). https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-01